Od kje ime

Grad je bil opuščen v 16. stoletju, najverjetneje po katastrofalnem potresu leta 1511.

Več v zvezi z gradom najdete na spletni strani: http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/notranjska/ss-4/steberk1.php.

Okoliške hiše, ki še danes stojijo ob vznožju grajskih razvalin ter Tekavča ograda so v tistih časih služile šteberskim vitezom. Tako se še dandanes ohranjena domača imena: »Mežnarčkovi«, kjer so stanovali mežnarji (čuvaji cerkvene stavbe), ki so bili zadolženi za zvonjenje in obveščanje grofov in vitezov; »Urbkovi«, to ime izhaja iz urbarjev, ki so bili zadolženi za prevoze s konji ali kakšna druga podobna opravila; »Malnarčkovi«, kjer so imeli mlin in so mleli razna žita, imeli pa so tudi svoj ribnik (tako mlin kot ribnik obstajata še danes); na koncu je tu še naša domačija, kjer stanujemo »Tekavči«, prvotno najverjetneje »Tkalčevi«, vendar se je kasneje izraz zaradi lažje izgovorjave in narečja spremenil v »Tekavči«. Na tej domačiji so nekdaj tkali, oziroma opravljali vse tkalske storitve za šteberske viteze in grofe. Drugi del imena »ograda« je imenu dodan zaradi naravne lege. Domačija je namreč obkrožena z leskovim plotom v obliki večjega kroga. Z združitvijo obeh imen dobimo sedaj uporabljeno ime kmetije »Tekavča ograda«.

Šteberški grad (Valvasor)

Šteberk danes

Razvaline gradu Šteberk