Nastanek turistične kmetije

Začetki segajo v leto 1998, ko smo se odločili, da rojstno hišo očeta Ivana podremo do tal in na istem mestu zgradimo nov objekt za namene turizma na kmetiji. Hišo nam je uspelo urediti predvsem po zaslugi očeta Ivana, ki jo je v enaki obliki postavil na istem mestu, kjer je stala prejšnja stavba. Ohranili so se tudi nekateri elementi prvotne stavbe, ki so vidni še danes.

Stara hiša

Podrta hiša

Nova hiša