Etnološke posebnosti

Pustni karneval

V mesecu marcu se v Cerknici vsako leto tradicionalno že več let zapored prireja večdnevno pustno rajanje. Začne se v torek z žaganjem babe, konča pa v nedeljo z velikim karnevalom, kateri poteka skozi mestno jedro in vključuje preko 1000 nastopajočih. Več na povezavi http://www.cerknica.net/pust/indeks.html.

Kresovanje

Pravi praznik sonca in ognja je kresna noč 24. junija, ob Kresu, na dan Sv. Janeza Krstnika, ko po vsej Sloveniji prižigajo kresove. Ponekod je drog, okrog katerega naložijo vejevje za kres, napravljen kot mlaj. To ponazarja objem Maje in Kresnika, ki oznanja prihod vročega poletja, in združuje tradicijo postavljanja mlajev s kresovanjem. Kresovanje na predvečer prvega maja je uvedeno šele z delavskim praznikom, ki ga delavstvo praznuje od leta 1890 naprej, ampak brez prave bajeslovne vsebine samega kresa.

Na kmetiji kres zakurimo 24. junija, kateremu sledi druženje na prostem ob zvokih harmonike in petja, poskrbimo tudi za pijačo in jedačo.

Polhanje

Prvo pričevanje o lovu in uživanju polhov sega v leto 1240, opisal pa ga je tudi Valvasor. Polhe (drobne nočne glodalce s košatim repom) so v preteklosti lovili za mast, ki so jo uporabljali v zdravilne namene, in za hrano, saj so bili velikokrat edini vir beljakovin, pa tudi zaradi kože, iz katere so izdelovali marsikaj; na Slovenskem so znamenite predvsem kučme – polhovke.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Navadni_polh

Prvo soboto v oktobru na kmetiji organiziramo polhanje. Gre za lovljenje polhov na star tradicionalni način in druženje ob ognju, ne manjka pa niti harmonika. Ujete polhe se naslednji dan očisti, kože shrani za polhovke, polhova mast se spravi za zdravilna maziva, meso pa se poje.

Žegnjanje konj

Štefanovo ima svoj simbolni pomen zdravja pri živalih in lepega ravnanja z njimi. Sveti Štefan je zavetnik konj in živine sploh. Žegnjanje konj z blagoslovljeno vodo na Štefanovo 26. decembra se na Slovenskem prvič omenja v 10. stoletju.

Tako se tudi v bližnji cerkvi Sv. Štefana tradicionalno prireja žegnjanje konj iz vse okolice. Gre za družaben dogodek, ki je povezan z vero in starimi običaji. Pripeljane konje se »požegna«, da bi bili v prihajajočem letu zdravi in bi služili svojemu gospodarju.

Pajštba

Pajštba je sušilnica sadja. Tudi na naši kmetiji jo imamo, vendar žal ne funkcionira.

Ostrnice

Ko kmetje začnejo s prvo košnjo, se na poljih in travnikih Loške doline začnejo pojavljati ostrnice, ki so nekoč zagotavljale kakovostno sušenje sena. Pravšnjo ostrnico predstavlja okleščen vrh smreke ali jelke, ki jo je potrebno dobro zasaditi v tla, da se pod težo sena ne prevrne. V tem času domačini organizirajo tradicionalno etnološko turistično prireditev »V deželi ostrnic«, na kateri obujajo stare običaje, povezane s košnjo in z izdelovanjem ostrnic.

http://www.loskadolina.info

Vaška kašča v Žerovnici

400 let stara vaška kašča je ena najstarejših ohranjenih stavb v tem delu Slovenije. Okoli nje so se včasih dogajali sejmi, v njej pa so pobirali tako imenovano sejmino. Služila pa je tudi kot žitnica za slabe čase.

Bloški teki

Tradicionalni Bloški teki se odvijajo v zibelki smučanja, na Blokah. Potekajo praviloma prvo nedeljo v mesecu februarju, s startom in ciljem v Novi vasi. Tekači imajo na voljo krajšo (7 kilometrov) in daljšo progo (20 kilometrov). Lepota narave in prijaznost domačinov vsako leto pripeljeta na Bloke veliko število udeležencev.

tic@bloke.si

Za dodatne informacije prosimo: